Rate:
Cakes Tough Break 2

Cakes Tough Break 2

Bod diệu bánh của khó khăn nghỉ 2 sử dụng bánh để giải quyết các câu đố trong Bizarro nghỉ khó khăn 2. trẻ ngọt ngào của cake lời nguyền ma thuật của người phụ nữ có bánh rơi ra từng mảnh. kéo giảm bánh của cánh tay, chân, và cơ thể để tìm ra tất cả 25 cấp độ xoắn. tìm mũ ma thuật của người phụ nữ và làm bất cứ điều gì để giúp bánh có được nó với nhau! 
Điều khiển : Bàn phím để chơi.

Rating: 4 out of 5 based on 1 user ratings

Cakes Tough Break 2 GamePlay:

Bod diệu bánh của khó khăn nghỉ 2 sử dụng bánh để giải quyết các câu đố trong Bizarro nghỉ khó khăn 2. trẻ ngọt ngào của cake lời nguyền ma thuật của người phụ nữ có bánh rơi ra từng mảnh. kéo giảm bánh của cánh tay, chân, và cơ thể để tìm ra tất cả 25 cấp độ xoắn. tìm mũ ma thuật của người phụ nữ và làm bất cứ điều gì để giúp bánh có được nó với nhau! 
Điều khiển : Bàn phím để chơi.

  • Tags: